Warsztaty służb 2015

Krzysztof i Ilona Rompa
Charakter, dary i służba.

Będziemy mówić o miłości i mądrości, o drodze pokory. Pokażemy zależność pomiędzy charakterem a darami.
Wskażemy na równowagę charyzmatu i ducha służenia w celu wykonania powołania.

Magda Kwiecień
Ojcowskie serce Boga i moje serce syna
Warsztaty będą dotyczyć tego dlaczego jest ważne, abyśmy poznali Boga jako naszego Ojca oraz jak usunąć przeszkody ku temu, byśmy doświadczyli Jego Ojcowskiego serca. Powiemy też o tym jakie praktyczne zmiany poznanie Boga jako Ojca przynosi do naszego życia i zachwycimy się perspektywą chwalebnej wolności synów Bożych.

Asia Kwiecień
Wykład i interpretacja snów
Sny…wizje…obrazy, które maluje dla nas Duch Święty. Czy je rozumiemy? Co możemy zrobić, żeby rozumieć bardziej język, w jakim mówi do nas Pan Bóg. Praktyczne warsztaty na temat interpretacji snów i wizji. Zapraszam!

Magda Broda
Warsztat poradnictwa
Warsztat poradnictwa, w którym zajmiemy się odpowiedzią na pytanie jak pomagać osobom  znajdującym się w kryzysie , jak pomagać tym, którzy szukają porady dotyczącej wychowania dzieci czy dotyczącej problemów małżeńskich. Odpowiemy na pytanie jakimi wartościami  kierować  się  w chrześcijańskim poradnictwie,  jaki jest jego cel, jakie cechy powinien mieć i rozwijać w sobie doradca. Jakim doradcą był Jezus?

Dawid Muszkiet
Moc obecności
Jezus przychodząc na ten świat został nazwany Emanuelem – Bogiem z nami. Stał się jednym z ludzi. Jak kontynuując jego misję możemy być jednymi z..? Co oznacza dziś bycie solą ziemi i światłością świata?
Tematy przewodnie – misyjne życie, zakładanie grup, pomnażanie uczniów. Codzienne życie blisko ludzi. Działania społeczne, angażowanie się w lokalną społeczność.
Dzisiaj.
W Polsce.
Zapraszam!

 Liliana Cydejko
Na ziemi i w niebie. Rozmowy o Bogu, z Bogiem i ……
Często chrześcijanie mają problem: Co jest ważniejsze? Wiedza czy doświadczenie? Na tym warsztacie chcę pokazać, że tak jak w wielu dziedzinach życia człowieka potrzebna jest zarówno wiedza, jak i doświadczenie. Źle, gdy jedno rywalizuje z drugim. Dobrze, gdy wzajemnie się wzmacniają i uzupełniają. Ta prawda dotyczy także naszego duchowego życia z Bogiem i wzrastania w relacji z Nim.  Poruszać będę tematy dotyczące Trójcy Świętej: Bóg Ojciec – Kim Jest? Czy Go znasz? Relacja z Nim.  Syn Boży –
Jego Boskość i człowieczeństwo. Jego rola i miejsce w życiu chrześcijanina. Relacja z Nim. Duch Święty – Jego Boskość, Jego rola. Słuchanie Jego głosu, wskazówek i rad, oraz współpraca. Pokażę, że regularne czytanie i studiowanie Słowa Bożego nie tylko napełnia nasz umysł wiedzą, ale także ułatwia doświadczanie Boga. Będziemy mówić o sferze nadprzyrodzonych doświadczeń z Bogiem, dlaczego jest to normalna rzeczywistość dla chrześcijanina, co Pismo Święte mówi na ten temat i będziemy…..doświadczać:)

 

Marek Ciesiółka
Izrael – świat i ludzkość w Bożej soczewce

Jak traktować ten naród i to państwo?
Dlaczego mamy zachowywać wobec Izraela inną postawę, niż wobec pozostałych narodów? Izrael – jest jak cała ludzkość i wszystkie narody w soczewce?
Izrael – centrum świata, historii i Bożych planów?
Błogosławieństwa dla Izraela to błogosławieństwa dla całej ludzkości?
Podobnie jest z obietnicami, ostrzeżeniami, wybraniem, planami, jak i wolnym wyborem, wraz z możliwością poddania się Bogu, jak i odrzucenia swojego wybrania?

Wierność Boga wobec Izraela jest niezmienna?

Danny Steyne
Poruszanie się w darach proroczych ze szczególnym uwzględnieniem pokoi proroczych.

Jane 
Jak rozpoznać i pokonać strach we własnym życiu.
Jak pomóc innym by mogli chodzić w pełni wolności.
Iza Ciesiółka

Warsztat metod uzdrowienia wewnętrznego

Poznanie metody zintegrowanej, teofostycznej, metody sozo,
Kierowany dla ludzi chcących pracować ze zmagającymi się z porzuceniem lękiem, trumami, depresją, nerwicą, lękami. Prowadzący: Iza Ciesiółka z zespołem

  1. Przedstawienie metod. Pokazanie działania w praktyce
  2. wybranie sposobu pomocy
  • Nawiazanie relacji jako metody pomocy pełnej empatii i zrozumienia
  • Cele uzdrowienia wewnętrznego?
  • Praca przy użyciu rozeznania proroczego, wizji, relacji, rozpoznanie kłamstw.
  • Użycie snów w procesie uzdrowienia.
  • Praca nad lękiem poprzez użycie wstawiennictwa I daru rozróżnienia duchów

 

Bożena Płaza
Podróż marzeń

Czyli jak marzenia wskazują na nasze przeznaczenie w Bogu.  Na warsztacie zobaczymy dlaczego warto marzyć i jak marzenia aktywować. Żyjemy w świecie, który kształtujemy przez to co myślimy., mówimy i jak działamy. Jesli pragniesz w życiu  innych rezultatów zgodnych z tym co widzisz oczami swojego serca, czas zacząc inaczej myśleć, mówić i działać. Na warsztacie będziemy latali wysoko z głową w chmurach, ale też będziemy stąpać twardo po ziemii. Zapraszam do wspólnej podróży.