Regulamin obozu Wiatrołap

Regulamin obozu WIATROŁAP

1. Każdy dzień zaczynamy o 7.30 wspólną modlitwą.

2. Z uwagi na charakter obozu chcielibyśmy, aby wszyscy z wyjątkiem osób opiekujących się swoimi dziećmi, brali udział w zajęciach obozu tj. modlitwie, wykładach i warsztatach.

3. Po wyjściu z wieczornych spotkań prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej tj. zachowywanie się w odpowiedni (czytaj: cichy) sposób.

4. Picie alkoholu (w co wliczamy również piwo) a także palenie tytoniu i używanie narkotyków jest zabronione.

5. Osoby płci przeciwnej, nie będące rodziną, nie mogą spać w jednym namiocie lub pokoju. Niewskazane jest również przebywanie dziewczyny z chłopakiem sam na sam w pokoju lub namiocie. Proponujemy jawne spacery.

7. Prosimy o zachowanie czystości we wspólnych umywalniach i toaletach.

8. Prosimy o przestrzeganie zasad panujących w ośrodku szczególnie dotyczących korzystania z jeziora i sprzętu wodnego.

9. Prosimy rodziców, aby w godzinach, w których nie mamy zapewnionej opieki nad dziećmi, zadbali, aby milusińscy nie przeszkadzali w przebiegu spotkań. Szczególnie dotyczy to spotkań wieczornych.

10. Prosimy o nie spóźnianie się na spotkania.

11. Bardzo prosimy o nie ignorowanie uwag organizatorów.

12. Prosimy o nie wynoszenie jedzenia ze stołówki przez osoby, które mają opłacone
wyżywienie dla osób, które tego wyżywienia nie opłaciły.

13. Prosimy o przestrzeganie „Protokołu proroczego”. Oznacza to, że jeśli osoba ma słowo prorocze, radę lub pieśń o charakterze proroczym, do drugiej osoby, może je przekazać tylko w obecności lidera lub Pastora. Za liderów na obozie uważamy osoby wygłaszające wykłady i prowadzące warsztaty oraz organizatorów obozu.

Z uwagi na charakter obozu chcielibyśmy, aby wszyscy z wyjątkiem osób opiekujących się swoimi dziećmi, brali udział w zajęciach obozu tj. modlitwie, wykładach i warsztatach.
Jeśli chodzi o warsztaty artystyczne, to są one obligatoryjne dla osób poniżej 22 roku życia

Nieprzestrzeganie regulaminu obozu będzie wiązało się z karą pieniężną lub wydaleniem z obozu.

Regulamin egzekwowany będzie przez pastorów usługujących i liderów Kościoła „DROGA”